АкваТехИнжСервис

Трубопроводная арматура, товары и оборудование для тепло-, водо- и газоснабжения.

Запобіжний клапан

АкваТехИнжСервис » Novosti » Zapobizhnij-klapan.html

armak_8Запобіжний клапан - призначений для захисту трубопроводів і судин працюючих під тиском від руйнування, шляхом автоматичного випуску надлишку середовища з систем і судин з тиском понад установлений. Клапан також повинен забезпечити припинення скидання середовища при відновленні робочого тиску. Запобіжний клапан є арматурою прямої дії, він спрацьовує напряму від тиску середовища.

Надмірний тиск може виникнути в системі від багатьох чинників. Це і неправильна робота обладнання, несанкціонована  передача тепла від сторонніх джерел, неправильно розрахована теплосхема і т. д., Такожпідвищення тиску може виникнути в результаті внутрішніх фізичних процесів, не передбачених нормальною експлуатацією обладнання. Запобіжні клапани встановлюються завжди в тих місцях, де може статися несподіваний підйом тиску, тобто практично на будь-якому обладнанні, але особливо вони важливі в сфері експлуатації промислових і побутових судин, що працюють під тиском,  або підвищеною температурою.

Існують і інші види запобіжної арматури, але запобіжні клапани використовуються найбільш широко внаслідок простоти своєї конструкції, легкості налаштування, розмаїття видів, розмірів і конструктивних виконань.

Также можно посмотреть

АкваТехИнжСервис © 2014 Cоздание сайтов